ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Avalda artikkel
Tule enerhack blogi autoriks!
Tule enerhack blogi autoriks!
Meie blogis saad avaldada arvamust, jagada kogemusi ning seeläbi rääkida energeetikast laiemale ringile.


Tutvu meie artiklite avaldamise reeglitega →
Kuidas see töötab
Sina kui autor saadad oma artikli
Meie toimetaja vaatab üle artikli, vajadusel teeb muudatusi ja täiendab illustratsioonidega. Seejärel saadab autorile üle vaatamiseks
Autori ja toimetaja poolt heakskiidetud artikkel avaldatakse enerhack.blogis
Saada oma artikkel ↓
Autori ees- ja perekonnanimi
Autori kirjeldus (amet, akadeemiline kraad jne)
E-mail
Artikli pealkiri
Artikli tekst
Kui soovid lõikude vahele paigutada fotod/illustratsioonid, siis palun nummerda kõik pildid ning lisa need numbrid lõikude vahele. Seejärel lae pildid üles.
Lae üles fotod/illustratsioonid
Märkused
enerhack.blog on koht kõigile energiahuvilistele
Siin räägime sündmustest Eestis ja maailmas, uutest tehnoloogiatest ja üritustest. Soovime, et saaksite energiamaailma uudistest teada lihtsas, huvitavas ja sõbralikus õhkkonnas. Seetõttu kirjutavad meie autorid lihtsalt ja selgelt.

Eraldi rubriik - külalisautorite artiklid. Need on oma ala spetsialistid, näiteks insenerid, energiaettevõtete juhid, poliitikud. Nende eesmärk on rääkida energiast ausalt ja selgelt laiemale ringile lugejatele.

Samuti avaldame blogis kasulikke videoid, teavitame kursustest ja uutest Enerhacki projektidest.
© 2021 MTÜ Enerhack Foundation