ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Näidis energia salvestamisest Taanis

Taanis on väga levinud energia salvestus sooja vee näol. Energiat toodetakse päikesepaneelidega, seejärel soojus suunatakse vee soojendamiseks, mis edaspidi juba kogutakse salvestitesse.

ϟ Miks on üldse vajalik energia salvestamine?
Hooajalisi salvesteid kasutatakse üldiselt päikeseenergia salvestamiseks või elektrijaamade suvise jääksoojuse salvestamiseks, et seda siis kasutada talvisel perioodil. ϟ

Taanis on kasutusel mitu süvend-soojussalvestit. Linnas Vojens asub maa all maailma kõige suurem salvesti mahuga 200 000 m3.


SDH


Millega saab antud mahtu võrrelda? See on umbes 80 korda suurem kui olümpiamängude ujula.Soojuse salvestamisest rääkis Enerhack Academy koolitusel "Uued tehnoloogiad kaugküttes" 22.10.2021 TalTech Energiatehnoloogia Instituudi uurimisrühma juht PhD Anna Volkova.

Allikas: Anna Volkova (Tallinna Tehnikaülikool)

roheline energia