ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Maailma energiahinnad viimase kümnendi jooksul

Kuidas on muutunud elektrienergia tootmise allikate maksumused viimase kümme aasta jooksul? Kõvasti on langenud elektri tootmine päikese ja tuuleenergia baasil, tuumaenergeetika (peamiselt turvalisuse nõuete tõttu) elektrienergia maksumus on aga suurenenud.

Allikas: DW
maailma uudised roheline energia