ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Saksamaa kliimaneutraalseks 2050-ks?

Saksamaa on samuti teinud visiooni kuidas jõuda aastaks 2050 täieliku dekarboniseerimiseni elektrienergia sektoris. Plaanide kohaselt elektrienergia maksumus peaks lausa kahanema!

Allikas: Stanford University
maailma uudised roheline energia