ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Mis riik Euroopa Liidus peaks kütma oma maju kõige kauem?

Mis riik Euroopa Liidus peaks kütma oma maju kõige kauem?

Soome ja Rootsi majad kütavad ennast peaagu kaks kolmandikku aastast. Samas ka Maltas ja Küprosel tuleb lülitada kütet sisse ca 800 tundi aastas.

Allikas: Eurostat
maailma uudised