ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Kus saab näha kaugkütte maksumust üle Eesti?

Kas teadsid, et kõikides Eesti linnades on kaugkütte hind fikseeritud ja kinnitatud Konkurentsiameti poolt? Vaata Konkurentsiameti kaardirakendust ning uuri, kus on soojus kõige kallim ning kus odavaim.

Kõige soodsam hind on Narvas (39,83 EUR/MWh):


Kõige kallim on Kostiveres (112,31 EUR/MWh):


Karta on, et seoses kütuste (peamiselt maagaasi) kallinemisega, tõusevad ka hinnad kaugküttevõrkudes.

Hindu Eesti kaugküttepiirkondades saab vaadata siit: https://www.konkurentsiamet.ee/et/vesi-soojus/soojus/kooskolastatud-soojuse-piirhinnad

Allikas: Konkurentsiameti veebileht
Eesti uudised