ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Avamere tuuleparkide tehnoloogia arendus

Tuuleparkide tehnoloogia areneb väga kiiresti. On plaanis, et avamere tuuleparkidest saab Eesti elektrienergia tootmise põhiallikas (tänasel päeval enamus elektrienergiast on toodetud põlevkivi elektrijaamade baasil).

Kuidas aga tuulikute tootjad saavad suurendada labasid? Vaata maailma ühe suurema tootja Siemens Gamesa näitel.

Allikas: Siemens Gamesa
teaduslikult energeetikast