ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Riik eraldab energiahinna tõusu hüvitamiseks 192 miljonit eurot

Energiahindade tõusu leevendamiseks on riik välja töötanud kolm meedet kogumaksumusega 192 miljonit eurot, teatas valitsus.

Esiteks hüvitatakse elektri võrgutasu 50% ulatuses alates oktoobrist kuni märtsini kõigile elektritarbijatele. See vähendab elektri lõpphinda keskmisele kodutarbijale umbes 15%. Soodustuse saamiseks ei pea ise midagi ette võtma, see kajastub automaatselt elektriarvetel võrguteenuse poole väiksema maksumusena.

Teiseks hüvitatakse gaasi võrgutasu 100% ulatuses alates detsembrist kuni märtsini kõigile elektritarbijatele. Keskmisele tarbijale tähendab see umbes 7% lõpphinna vähenemist. Kuna 90% gaasi tarbimiskohtadest on Eestis ettevõtetel, siis aitab see tagada, et energiahindade tõus ei kajastu tarbijate jaoks toodetes ja teenustes liialt valusalt, selgitab valitsus. Soodustuse saamiseks ei pea tarbijad eraldi ise midagi ette võtma.

Kolmandaks hüvitatakse elektri-, gaasi- ja küttearvete hinnatõus septembrist kuni märtsini kõigile kuni keskmise sissetulekuga peredele. Riik hüvitab hinnatõusu osa 80% ulatuses, kokku saab sellest tuge rohkem kui 320 000 Eesti peret, seisab teates. Hüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus rahvastikuregistri-järgsele omavalitsusele.

Allikas: Äripäev
Eesti uudised roheline energia