ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Laevnikud: LNG on mööduv nähtus ja vesinikul pole tulevikku

Veeldatud maagaasil (LNG) pole fossiilse päritolu tõttu laevanduses tulevikku, aga vesinikku merel kasutada ka ei saa, tõdevad Eesti suurte laevafirmade juhid.

Novembri alguses kirjutas Helsinkin Sanomat avastusest, mis tehti meteoroloogiainstituudi merejaamas Utö saarel: metaaninäit läks järsult üles, kui LNG-l töötavad laevad saarest möödusid. Gramm metaani soojendab aga kliimat 30 korda enam kui gramm süsinikdioksiidi. Kas LNG on ikka laevanduse tulevikukütus ja kui ei, siis mis see oleks?

Allikas: Äripäev, https://www.aripaev.ee/uudised/2021/11/30/laevnikud-lng-on-mooduv-nahtus-ja-vesinikul-pole-tulevikku
Eesti uudised