ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Suurim elektritarbija seiskas ekstreemsete hindade tõttu tootmise

Eesti suurim elektritarbija puitmassitootja Estonian Cell maksis novembris elektri ja gaasi eest 1,5 miljonit eurot rohkem kui muidu. Viimaste kuude energiaarve on neil üle 5 miljoni euro võrra priskem.

Ettevõtte finantsjuht ja aasta tööstur Siiri Lahe kirjutas peaminister Kaja Kallasele, et ebanormaalselt kõrged elektri- ja gaasihinnad on alates selle aasta sügisest väga tugevalt pärssinud energiaintensiivse tööstuse konkurentsivõimet rahvusvahelistel turgudel. Ta lisas, et elektrihindade dramaatiline eskaleerumine detsembris on lisaks konkurentsivõime teravatele probleemidele tõstnud päevakorda energiaintensiivse tööstuse töövõime säilimise erakordselt kõrgete elektrihindade tingimustes.

"Kaheksandal detsembril olime sunnitud tehase tulenevalt ekstreemsetest energiahindadest seiskama," teatas Lahe. Sel päeval oli Eesti keskmine elektri hind 440 eurot megavatt-tunni kohta. Ta ütles, et kohalike sisendhindade tõusu ei ole neil võimalik erinevate kontinentide tarbijatele üle kanda. "Seetõttu otsime lahendusi kriisiolukorras toimetulekuks." Lahe palub Kallaselt, et kavandatavas energia hinnakriisi leevendavate abinõude paketis oleks meetmed energiaintensiivse tööstuse eripära arvestamiseks ja rahvusvahelise konkurentsivõime taastamiseks.

Allikas ja terve artikkel: Äripäev
Eesti uudised