ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Energiakulude kallinemise hüvitamine

On töötatud välja meetmed mis võimaldavad taotleda toetust kallinenud energiakulude tõttu. Saab küsida toetust kallinenud elektrienergia, maagaasi ja kaugkütte eest.

Ca 130 Eesti pere (kes elavad suhtelises vaesuses) saavad taotleda hüvitist:
  • Elektrienergia kallinemiseks: 71 tuhat pere
  • Maagaasi kallinemiseks: 10 tuhat pere
  • Kaugkütte kallinemiseks: 31 tuhat pere




Allikas: Eesti Jõujaamade ja Kaugkütteühing
Eesti uudised