ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Mis on mikroenergeetika ja mikrotootjad?

Mikrotootjateks on väikesed elektritootjaid, kelle paigaldatud tootmisvõimsus ei ületa 15 kW. Mikrotootjad on näiteks kodumajapidamised ja väikesed ettevõtted, kellele on kehtestatud lihtsustatud elektrivõrguga liitumisprotsess. Kui veel aastakümne esimeses pooles kasutasid mikrotootjad elektritootmiseks nii väiketuulikuid kui ka päikesepaneele, siis tänaseks on Eestis valdav tehnoloogia oma lihtsuse ja hinna tõttu pigem päikesepaneel ning väiketuuliku paigaldamine või vesiveski rajamine kujunemas erandiks.

Mikrotootmine on Eestis aina enam hoogu kogunud ning 2020. aastal kasvas võrguettevõtjate andmetel nende hulk hüppeliselt pea 4000-ni. Loomulikult lisanduvad sellele arvule ka need mikrotootjad, kes pole võrku ühendatud, mistõttu nende tootmisüksus toimib autonoomselt. Selliseid mikrotootjaid on täna hinnanguliselt paarisaja ringis, kuid täpset arvu on väga keeruline välja selgitada.Allikas: Eesti Taastuvenergia Koja 2020 aastaraamat
roheline energia Eesti uudised teaduslikult energeetikast