ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Transpordisektori dekarboniseerimise näide

Transpordisektori dekarboniseerimise üheks võimaluseks on jalgrattateede arendamine.
Üks suurepärane näidis Saksamaalt Düsseldorfist - mis areng on seal toimunud 30 aasta jooksul?

ϟ Mis on dekarboniseerimine?
Dekarboniseerimine on süsinikku sisaldavate kütuste kasutamise oluline vähendamine. Dekarboniseerimisega tähistatakse suunda suuremale taastuvenergia rakendamisele, et piirata kliimasoojenemist.

Allikas: Twitter
maailma uudised roheline energia