ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Roheline kaugjahutus Soomes

Pea 90% kaugjahutuse energiast toodetakse energiaallikatest, mis muidu oleks jäänud kasutamata.

Millega on toodetud kaugjahutus ehk roheline jahutusenergia naaberriigis - Soomes? Peamiselt soojuspumadega, seejärel kasutatakse vabajahutust ning kompressormasinaid.

Kaugjahutuse arendamisest Helsingis ja Soomes rääkis Enerhack Academy koolitusel "Kaugjahutuse areng ja uute tehnoloogiate juurutamine" 29.10.2021 Fimpec energiaärijuht Kosti Koski.

Allikas: Kosti Koski
roheline energia maailma uudised