ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Kui suure arengu on Eesti teinud transpordisektori CO2-ga aastast 2013?

Paraku oleme ajavahemikul 2013 - 2021 saanud negatiivse tulemuse transpordisektori CO2 heitmetega - heitmed on kaheksa aasta jooksul tõusnud 15% võrra.

Antud aastatel on meie riik olnud väga tubli soojusenergia sektori dekarboniseerimisel, mõningad saavutused on olnud ka elektrienergia sektoris, kuid transpordisektori tulemused ei olnud väga head - paraku ei olnud märkimisväärset hüppet taastuvenergiaallikate juurutamisel viimastel aastatel. Äkki juhtub see järgmise kaheksa aasta jooksul?

Elektriautode laadimistaristu arengust Eestis rääkis Enerhack Academy koolitusel "Uute jaamade ja elektritaristu arendamine" 26.11.2021 Enefit Volti äriarendusjuht Kert Pääbo.

Allikas: Kert Pääbo, Enefit Volt
Eesti uudised