ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Aastaks 2026 lahkub Eesti Venemaa elektrisüsteemi sagedusalast

Eesti võtab 2026. aastaks elektrisüsteemi juhtimise täielikult enda kontrolli alla.

Eesti lahkub koos teiste Balti riikidega Venemaa sagedusalast ning liitub Mandri-Euroopa sagedusalaga.

Sellega kaob varustuskindluse suurim süsteemne risk ehk sõltuvus kolmandatest riikidest.

Allikas: Elering, Twitter
Eesti uudised