ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Süsteemi integreerimine praktikas European Net Zero Alliance'i poolt

8. detsembril korraldab European Net Zero Alliance ürituse “Süsteemi integreerimine praktikas, European Net Zero Alliance poolt”, mille eesmärk on tutvustada projekte, mis aitavad kaasa süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele Euroopas. Neid projekte juhivad ettevõtted, mis on ENZA moodustavate ühenduste, sealhulgas EHP, liikmed.

Kõnelevad Markus Witt, Vattenfalli varahalduse asepresident, kes tutvustab Berliini võrgu juhtumit, mis on hea näide gaasi, elektri ja kaugkütte integreerimisest.

Üritus toimub online 8. detsembril kell 14.00-15.30 Brüsseli aja järgi. Rohkem infot esinejate ja päevakava kohta leiab siin.

Registreerimine  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0FKLInglTBKj3aRdOL2gLg

Allikas: Euroheat & Power 
energeetika üritused