ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Kust EL liikmeriigid impordivad maagaasi?

ELi energiavarustuse stabiilsus võib olla ohus, kui suur osa impordist koondub suhteliselt väikese välispartnerite hulgale.

Eurostat uuring näitab, et peaaegu kaks kolmandikku ELi maagaasi impordist pärineb Venemaalt (41%), Norrast 16%, Alžeeriast 8% ja Katarist 5%.

Allikas: Eurostat
maailma uudised roheline energia