ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Tallinna Tehnikaülikooli kampused kliimaneutraalseks aastaks 2035

TalTech rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping on tutvustanud Enerhack-i 03.12.2021 koolitusel kuidas Tallinna Tehnikaülikooli kõik kampused (Tallinn, Virumaa, Kuressaare, Tartu) jõuavad kliimaneutraalsuse eesmärkideni.

Selleks tuleb käsitleda kõik süsnikujalajälje faktorid - näiteks, juba tänasel päeval toimub TalTech-is jäätmete sorteerimine ehk tavalist "ühist" prügikasti enam ei leidu kuskilt. Lisaks hakkab TalTech-i peamine kampus vähendama parkimiskohtade arvu 43% võrra.

Maailmas on aga ülikooli kliimaneutraalsuse teema väga aktuaalne ning palju ülikoolid isegi meelitavad endale üliõpilasi motivatsiooniga, et nende kampus on suure energiatõhususega.

Allikas: Helen Sooväli-Sepping
Eesti uudised roheline energia