ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Arvi Hamburg: meie rohepöördesse sööstmise tempo on utoopiline

Aastakümneid Eesti energiamajanduses mõjukatel ametikohtadel töötanud, tänavu veebruaris aasta inseneriks nimetatud Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu esimees Arvi Hamburg on elektrimajanduses toimuvat hinnates pigem kriitiline.

Me võime ju praegu rääkida energiakriisist – kas mitte pole kriisid parim aeg revolutsiooniliste ideede ja tehnoloogiate juurutamiseks, rakendamiseks?

On kindlasti! Öeldakse ka, et peale suurt sõda kasvab majandus eriliselt kiiresti. Aga paneme selle kõik rohepöörde konteksti, kui meile öeldakse, et fossiilkütuseid ei tohi tarbida. Aga mis siis asenduseks on? Praegu paraku ei ole mingit sellist tehnoloogiat olemas, millega varustuskindlust tagada. Need tempod, millega oleme rohepöördesse sööstnud, on utoopilised, ütleme nii.
Ja mis põhiline, need pöörded käivad eeskätt tarbija rahakoti kaudu. Vaadakem viimase aja elektrienergia hinda – energeetikuna ei oska ma muud öelda, kui et see on täiesti üle mõistuse.

Terve artikkel: Postimees
Eesti uudised roheline energia