ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Milliste riikide elanikud ei suuda hoida oma hoonet piisavalt soojana?

Kas teadsid, et Bulgaarias ja Leedus on väga palju inimesi kes ei suuda hoida oma hoonet piisavalt soojana? Kui palju on aga selliseid inimesi Eestis?

2019. aastal viis Euroopa Liit läbi üleliidulise uuringu, kus selgus, et 6,9% elanikkonnast ei saa endale lubada oma kodu piisavalt kütta. See osakaal saavutas haripunkti 2012. aastal (10,8%) ja on järgnevatel aastatel pidevalt langenud.

Olukord ELi liikmesriikides on erinev. Suurim osa inimesi, kes ütlesid, et nad ei saa endale lubada oma kodu piisavalt soojas hoida, registreeriti Bulgaarias (30,1%), järgnesid Leedu (26,0%), Portugal (18,9%), Kreeka (17,9%) ja Itaalia (11,1%).

Allikas: Eurostat
maailma uudised