ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Kaart: kus Eestis saab laadida autot?

Tänasel päeval pakkuvad Eestis elektriautode laadimise võimalust järgmised firmad:

  • Eesti Energia (Enefit Volt): 187 laadimispunkti
  • Eleport: 112 laadimispunkti
  • Alexela: 5 laadimispunkti

Elektrisõidukite kasutusele võtt hoogustub veelgi ja aastaks 2035 on Euroopas 125 mln elektrilist sõidukit!

Allikas: Kert Pääbo, Enefit Volt
Eesti uudised