ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Vesiniku tootmine avameres?!

Kuna tuuleparkide baasil toodetud elektrienergiat peab tasakaalustama, koos tuuleparkidega on arendamisel erinevad tehnoloogiad - näiteks, elektrisalvestid või vesiniku tootmine.

Pildil on kaks lahendust vesiniku tootmiseks tuuleparkide elektrienergiast - esimese lahenduse puhul toodetud elektrienergia tuuakse elektrikaablite kaudu maismaale ning juba maismaal on toodetud vesinik. Teine lahendus on alles prototüüp tasandil aga on väga põnev - vesinik on toodetud avameres (elektrolüüserite jaoks tarvis vett ja elektrienergiat - see on avamere tuuleparkide puhul täiesti kättesaadav) ning maismaale jõuab energia juba vesiniku näol torustike kaudu.

Allikas: Siemens Gamesa
maailma uudised roheline energia