ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Koolitus: Soojusmajanduse arengu strateegiad erinevate piirkondade ja ettevõtete näitel

Reedel 03.12 kell 12:00-16:00 toimub selle aasta viimane koolitus soojusenergeetikutele - seekord on teemaks soojus- ja energiamajandus. Koolitus toimub jätkuvalt MS Teams keskkonnas ning annab 3.5 TP täiendkoolituste punkte.

Koolituse raames on tulemas järgmiste koolitajate loengud:

Tallinna Tehnikaülikooli rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping annab põhjaliku ülevaate Tallinna Tehnikaülikooli kampuse jõudmisest kliimaneutraalsuseni. Kliimaneutraalsuse kava on juba käivitatud, kuulajad saavad teada mis on juba tehtud viimaste kuude jooksul ning mis saab teoksil lähitulevikus

Tallinna Sadam AS energeetika osakonna juhataja Taavi Tilk räägib pealinna sadama ala energeetika arengutest - on koostamisel mahukad detailplaneeringud terve piirkonna jaoks (elu- ja ärihoonetega) ning terve piirkonna energiavajadus on väga suur (on vajalik nii elektrienergia toide, kui ka soojus- ja jahutusenergia). Taavi tutvustab planeeritud lahendusi (said arvutatud lahendused kaugenergiaga, soojuspumpadega ning energiavaiadega).

Filter AS müügijuht Egert Killing tutvustab kaasaegseid innovatiivseid energialahendusi - CCHP maagaasilt, jääksoojuse kasutamine tööstuses, efektiivne auru tootmine aurugeneraatoriga

- Hundipea OÜ rohetehnoloogia valdkonna juht Mari-Liis Kell  tutvustab väga mahukat arendust - meie riigi esimese kliimaneutraalse linnaruumi

ϟ Registreerimine enerhack.academy/soojusmajandus
enerhack projektid energeetika üritused