ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Hiina kliimaneutraalseks aastaks 2060?

Hiina plaanib muuta kliimaneutraalseks aastaks 2060. Mis meetmete abil plaanib ta jõuda antud eesmägini? Üleminek taastuvatele energiaallikatele annab vaid kolmandiku tulemusest.

Allikas: International Energy Agency
maailma uudised roheline energia