ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Kliimamuutuste leevendamine läbi CCS ja CCU tehnoloogiate


Allikas: TeadusEST 2021
teaduslikult energeetikast