ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Euroopa Vesinikunädal 2021

Euroopa Vesinikunädal toimub 29. november kuni 3. detsember 2021.

Osalemiseks vajalik: Registreerimine.
Eesti osavõtt kasvab jõudsalt.
Täpsem info: http://h2est.ee/euroopa-vesinikunadal-2021/

Allikas: Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing
energeetika üritused