ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Eesti mereala tuuleenergia potentsiaal 7 GW

MKM energeetika asekantsler Timo Tatar ettekande kohaselt on Eestil väga suur potentsiaal avamere tuuleparkide kasutamiseks:
  • Eesti mereala tuuleenergia potentsiaal: vähemalt 7 GW (võrdluseks: keskmine Eesti elektrienergia tarbimine on ca 1 GW ehk seitse korda vähem)
  • Läänemere meretuuleenergia potentsiaal: kuni 93 GW (hetkel 2,2 GW)

Allikas: Ain Laidoja, twitter
Eesti uudised