ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Saksamaa elektrienergia dekarboniseerimine

Kuidas muutus elektrienergia tootmine Saksamaal viimase 20 aasta jooksul? Kui 2002 oli vaid väike tuuleenergia osakaal ning elekter sai peamiselt toodetud kivisöe baasil, siis tänaseks päevaks on taastuvenergia allikad (peamiselt tuul + täiendavalt ka päikeseelektrijaamad) ületanud fossiilsete kütuste tootmismahu.

Allikas: Twitter
maailma uudised roheline energia