ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Kuidas jõuab maagaas Eestisse ja kellega on meil olemas ühendused?

Elering LIVE rakenduse abil on võimalik LIVE reziimis vaadata kuidas voolab maagaas Eesti ülekandevõrgus - mis ühenduse kaudu importime seda ning kellele eksportime.

Eestil on olemas ajaloolised ühendused Venemaaga (2tk - Värska ja Narva juures), Lätiga (Karksis) ning kõige värskem ühendus Soomega (Balti mere all; Balticconnector torustik on valminud 2019 aasta lõpus).Allikas: Elering veebileht
Eesti uudised