ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Kus meie kodudes me tarbime kõige rohkem energiat?

Peaaegu 2/3 energiast kulub ruumide kütmisele. Seejärel 14,8% kulub sooja tarbevee peale ja 14,4% valgustusele koos seadmetega.

Allikas: Eurostat
maailma uudised