ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

15-16.12 veebikonverents "Linking Science and Industry: Renewable Energy Research, Innovationand Higher Education in Africa"

Aafrika riikides, nagu Kenya, on palju taastuvenergia ressursse. Seetõttu on nõudlus kvalifitseeritud spetsialistide järele aastaid kasvanud. Eelkõige taastuvenergia valdkonnas on vaja praktikale orienteeritud kraadiga spetsialiste.

Ida-Aafrika rakenduskõrgkoolide tippvõrgustikul on hea meel kutsuda teid veebikonverentsile

"Linking Science and Industry: Renewable Energy Research, Innovationand Higher Education in Africa"

Mida konverentsilt oodata:
  • Teadmiste ja kogemuste vahetamine taastuvenergia väljakutsete ja võimaluste kohta Keenias ja teistes Aafrika riikides
  • Sissevaade ELi-Aafrika teadus- ja innovatsioonialase koostöö parimate tavade kohta
  • Arutelu ja digivõrgustiku loomise võimalust
  • Plakatinäitus ja digilaboriekskursioonid

Konverentsi kava

Allikas: Euroheat&Power
energeetika üritused