ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Eesti Vabariigi energeetika eesmärgid aastaks 2030

Rein Vaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist on tutvustanud Enerhack Academy koolitusel "Uued tehnoloogiad kaugküttes" 22.10.2021, et üheksa aasta pärast peaks taastuvenergiaallikate osakaal olema 42% ehk selline väärtus peab olema saadud arvestades kõiki valdkondi (elekter, soojus, transport).

Kui suur taastuvenergiaallikate osakaal on meil praegu? 32%. Ning aastal 2005 on see olnud ainult 17%.

Allikas: Rein Vaks (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
Eesti uudised