ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Hundipea - Eesti esimene kliimaneutraalne piirkond

Hundipea piirkonnast (Tallinn, Paljassaare) on plaani tekitada Eesti esimene kliimaneutraalne linnak. Enerhack Academy 03.12.2021 koolitusel Soojusmajanduse arengu strateegiad erinevate piirkondade ja ettevõtete näitel on arendaja esindaja Mari-Liis Kell tutvustanud ambitsioonikaid plaane ning m.h. ka energeetilisi lahendusi mida on plaanis kasutada arendatavas piirkonnas.Kuna piirkond asub mere lähedal, on plaanis juurutada soojuspumba merevee baasil (soojus- ja jahutusenergia tootmiseks), lisaks on plaanis paigaldada päikesepaneelid ja tuulepargid ning lisaks ka biogaasil töötava koostootmisjaama. Ehk linnaku sisse peaksid tulema kõikvõimalikud taastuvenergia lahendused.Allikas: Mari-Liis Kell
Eesti uudised roheline energia