ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Kuidas mõjutab kõrgussüsteemi muutus elektrijaama ehitust?

Vahetult enne Eesti vabariigi 100. sünnipäeva hakkas Eestis kehtima teine kõrgussüsteem: Kroonlinna null vahetati välja Amsterdami nulli vastu. Seetõttu on tõusnud Eesti absoluutsed kõrgusväärtused 15–24 sentimeetrit.

Mustamäe koostootmisjaama projekteerimisel üks suitsukäigu projekteerija tegi projekti vana kõrgussüsteemi järgi, teine projekteerija aga juba uue süsteemiga. Ning ehitustööde käigus ei läinud suitsukäigud kokku - vahe oligi 24 sentimeetrit 😂

Allikas: Vladislav Masatin, Utilitas
energeetika lood