ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Mis riikidega on Eestil elektrienergia ühendused?

Eestil on olemas kaks elektrienergia ühendust Soomega (Est-Link kaablid Balti merel), kaks ühendust Venemaaga ning veel kaks ühendust Lätiga.

Kas teadsid, et saad Elering LIVE rakenduse abil jälgida kuidas toimub online reziimis elektrienergia import / eksport naaberriikidega? Ning kas hetkel me toodame ise elektrienergiat rohkem kui tarbime või vastupidi?!Allikas: Elering veebileht
Eesti uudised