ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Timo Tatar: meil ei ole probleem elektri varustuskindlusega. Vana kaev töötab (ei ole kinni aetud), aga sealt ammutamine on väga kallis

Kui detsembri väga kõrgete elektrihindade ajal oli Eesti elektritootmine ja tarbimine tasakaalus, vahepeal ületas tootmine ka tarbimist, siis niipea kui elektri turuhind langes on suur osa Eesti elektritootmisest turult jälle väljas.

See kinnitab veelkord, et meil ei ole Eestis probleem varustuskindlusega või otseselt tootmisvõimsuste puudusega. Vana kaev töötab (ei ole kinni aetud), aga sealt ammutamine on väga kallis. Meil ja mujal EL-s on puudu odavamat muutuvkulu pakkuvast tootmisvõimsusest.

Seda odavamat tootmisvõimsust on vaja selleks, et "vanadest kaevudest" peaksime ammutama nii harva kui võimalik.

Allikas: Timo Tatar, Twitter
Eesti uudised roheline energia