ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Mis auto kütteliik tekitab kõige rohkem heitmeid?

Kui palju keskkonnaheitmeid tekitavad erinevad kütused (on tehtud võrdlus elektri, bensiini ja biodiisli vahel)?

Kõige keskkonnasõbralikum on elektriauto (ning elektrienergia on toodetud tuuleparkide baasil). Samas biometanooli tootmine ja kasutamine tekitab kõige rohkem heitmeid!Allikas: Leif Gustavsson, 2021
maailma uudised