ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Mis allikatest toodab energiat Venemaa?

Lõviosa Venemaa energiast on toodetud maagaasist. Seejärel tuleb nafta ning kivisüsi. Taastuvenergia allikate osakaal on aga üliväike.

Huvitav fakt - viimase kahe aasta jooksul on Venemaa energia tarbimine vähenenud ca 1,5 EJ võrra.

Allikas: Smart Energy Systems Conference (Copenhagen, 2021)
maailma uudised