ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Innovaatiliste ja keskkonnasõbralike põlevkivi või selle saaduste töötelmise tehnoloogiate arendamine


Allikas: TeadusEST 2021
teaduslikult energeetikast