ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Saksamaa ründab Brüsseli plaani nimetada tuuma- ja gaasijaamad rohelisteks

Saksamaa valitsus taunis laupäeval Euroopa Komisjoni plaane lisada tuumaenergia ja maagaas oma kauaoodatud energiasektori investeeringute rohelise märgistamise süsteemi.

Majandus- ja kliimakaitseminister Robert Habeck ning keskkonnaminister Steffi Lemke, kes mõlemad kuuluvad roheliste partei, kritiseerisid teravalt komisjoni algatust ning Habeck, kes on ka Saksamaa asekantsler, ütles, et Berliin ei saa kavandatud skeemi toetada.

Vastuoluline komisjoni tõuge on osa niinimetatud taksonoomia nimekirjast, mis on otsustava tähtsusega miljardite eurode investeeringute suunamisel tehnoloogiatesse, mis on vajalikud puhaste elektrijaamade ehitamiseks ja bloki majanduse dekarboniseerimiseks.

Reedel EL-i riikidele saadetud delegeeritud õigusakti eelnõus öeldakse, et "on vaja tunnistada, et fossiilgaasi ja tuumaenergia sektor võivad aidata kaasa liidu majanduse dekarboniseerimisele." POLITICO sai eelnõu teksti koopia.

Taksonoomia eelnõus öeldakse, et tuumajaamu tuleks pidada säästvaks, kui asukohariik suudab tagada, et need ei põhjusta keskkonnale olulist kahju, sealhulgas tuumajäätmete ohutut kõrvaldamist. See kehtib kõigi "uute tuumarajatiste kohta, millele on ehitusluba välja antud aastaks 2045", öeldakse tekstis.

Maagaasil võib olla õigus saada rohelist märgist piiratud aja jooksul, mis muudab maagaasitootjate jaoks erainvesteeringute ligimeelitamise lihtsamaks, kui on täidetud teatud kriteeriumid, näiteks süsinikdioksiidi heitkoguste tase 270 g CO2 toodetud kilovati kohta, öeldakse tekstis.

ELi riikidel ja Euroopa Parlamendil on nüüd võimalus delegeeritud õigusakti eelnõud oma kommentaaride või ettepanekutega kaaluda enne lõpliku otsuse tegemist – tõenäoliselt selle aasta alguses.

Kuid Habeck ütles laupäeval Saksa pressiagentuurile dpa, et komisjoni ettepanek "vesitab jätkusuutlikkuse head märgist".

Allikas ja terve tekst: POLITICO
maailma uudised roheline energia