ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Kuidas saab tarbija maksta vähem kaugkütte eest?

Näiteks, saab Taani tarbija maksta soojusenergia eest vähem, kui ta tagastab kaugküttevõrku madala temperatuuriga vee (mis on väga hea kaugküttevõrgu jaoks). Suure tagasivoolu temperatuuri puhul saab ta aga trahvi. Mõlema juhtumi puhul saab hind muutuda kuni 25%. Eestis sellist võimalust tänasel päeval veel ei ole ning tarbijad maksavad ainult tarbitud soojusenergia eest (EUR/MWh).

Allikas: Henrik Lund, 2021
maailma uudised