ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Kaugjahutus: keskkonnasõbralik hoonete jahutamine

Kas teadsid, et on võimalik jahutada hooneid keskkonnasõbralikult? Selleks on olemas kaugjahutuse tehnoloogia ning lähima 3 aasta jooksul jõuavad suured magistraalsed kaugjahutuse torustikud kesklinna, et varustada tarbijaid rohelise jahutusega. 

Mis on kaugjahutus?
Kaugjahutus on kaugküttega analoogne süsteem, kus eesmärgiks on hoonete kütmise asemel nende jahutamine ning selleks kasutatakse energiakandjana kuuma vee asemel külma vett.

Kuidas kaugjahutus töötab?

Kaugjahutusjaamas jahutatakse vesi 6 kraadini ning suunatakse torustiku kaudu kliendi hoones olevasse jahutussõlme. Seal jahutatakse antud veega hoone ventilatsiooniõhku ja jahutussüsteemis ringlevat vett. Jahutusprotsessis külma ära loovutanud vesi suunatakse tagasi kaugjahutusjaama, kus see uuesti jahutatakse.


Mis piirkonnas arendab hetkel Utilitas kaugjahutust?

Utilitas rajas Tallinnas Tselluloosi kvartalis asuvasse Ülemiste kaugküttekatlamajja esimese kaugjahutusjaama, mis hakkas 2019. aasta sügisest pakkuma jahutusteenust ümberkaudsetele hoonetele. Kaugjahutuse torustikku rajatakse praegu ka Ülemiste City linnakule ja tulevikus katab kaugjahutusvõrk Tallinna kesklinna piirkonda.


Kaugjahutusest Tallinnas rääkis Enerhack Academy koolitusel "Kaugjahutuse areng ja uute tehnoloogiate juurutamine" 29.10.2021 Utilitas Tallinn AS kaugjahutuse osakonna juhataja Tanel Kirs.

Allikas: Tanel Kirs (Utilitas Tallinn AS)

roheline energia