ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Interaktiivne kaart: millega saab kütta maju Euroopas?

Heat Roadmap Europe kaardirakendus näitab Euroopa riikide jääksoojuse tekkimisekohti ja kasutusvõimalusi.

Näiteks, Berliini elanikke hooneid on võimalik kütta metroo jääksoojusega:


Roterdammi linna - nafta töötlemise terminalide jääksoojusega:


Kaardiga saad tutvuda siin → https://heatroadmap.eu/peta4/

Allikas: Pan European Thermal Atlas
teaduslikult energeetikast