ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Vesiniku kasutamine 1934. aastal

Vanasti kasutati vesiniku õhulaevade jaoks.

Pildil on õhulaev "Graf Zeppelin" mis on teel Rio poole ja seda remonditakse sõidu ajal.

Allikas: Twitter
maailma uudised