ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Statistika: raudteevõrgu elektrifitseerimine

Üheks heaks võimaluseks raudtee transpordi üleviimiseks rohelise suuna poole on raudteevõrgu elektrifitseerimine - kui elektrienergia toodetakse taastuvenergiaallikatest, siis ka rongid hakkavad kasutama rohelist energiat.

Kui palju aga on elektrifitseeritud raudteed Euroopas? Ning kui suur osa on tehtud Eestis?

Allikas: Eurostat
maailma uudised roheline energia