ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Maagaasi hinna muutus ühe aasta jooksul on 6,5-kordne!

Mis on juhtunud maagaasi hinnaga EL-s aasta jooksul? Aasta tagasi oli see 40 EUR/MWh (CO2 maksumusega ca 10 EUR/MWh). Nüüd aga ulatus maagaasi maksumus 260 EUR/MWh-ni (ehk on toimunud 6,5 kordne hinnatõus!).

Ursula von der Leyen (Euroopa Komisjoni president):
Gaasihinna tõus tõstab ELis elektri hinda. Peaaegu kõik ELi liikmesriigid on võtnud meetmeid kõige haavatavamate inimeste kaitsmiseks, nagu on soovitanud @EU_Commission. Sel nädalal esitasime ettepanekud, mis muudavad meie energiasüsteemi nii tugevamaks kui ka jätkusuutlikumaks.

Allikas: Twitter
maailma uudised