ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Kust EL liikmeriigid impordivad naftat?

Kust EL liikmeriigid impordivad naftat? Üle veerandi tuleb Venemaalt, seejärel järgnevad Iraak ja Nigeeria.

Allikas: Eurostat
maailma uudised