ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Projektist
Energeetika, teadmised, tehnoloogiad
enerhack.blog on platvorm kõigile energiahuvilistele. Meid loevad energeetika spetsialistid, insenerid, ärimehed, tudengid ja kõik, kes on huvitatud oma silmaringi laiendamisest.

Iga päev avaldame uudiseid, arvamusi, kasulikke videoid ja meelelahutuslikke fakte. Materjalid on kirjutanud nii Enerhacki projekti töötajad kui ka ajaveebi külastajad. Ka sina võid jagada oma arvamust, rääkida endast või oma projektist.
Enerhack projektide missioon
Me kasvatame põlvkonna, kes omab suuri teadmisi energeetika valdkonnas, oskab tulevikus lahendada probleeme energeetikas ja muudes valdkondades ning aitab saavutada kliimaneutraalsuse eesmärke.
Meie tiim
Entusiastlik tiim, kes on ühendanud oma kogemused ja oskused, et aidata viia ellu muutusi energeetika maailmas
Igor Krupenski 
Co-Founder, PhD
Victoria Aleinikova
Co-Founder
© 2021 MTÜ Enerhack Foundation